Linux CHOWN <--> Dosya Sahipliğini Görme ve Değiştirme


Linux sunucularda bir site içerisindeki dosyanın sahibi apache veya root olarak gözüküyorsa bu dosya üzerinde diğer kullanıcıların hatta site sahibinin bile izinleri kısıtlıdır ve yazma  vb işlemleri yapması mümkün değildir.
Site sahibinin işlem yapabilmesi için dosya sahipliğinin değiştirilmesi gerekmektedir.
Öncelikle root kullanıcısı ile giriş yapmalısınız...
Yapılacak işlemler ;
1- Ssh root ile sunucunuza bağlanınız.
2- cd /home/ercan/public_html/ komutu ile ilgili sitenin dosyalarının olduğu yere gidiniz.
3- ls -al komutu ile dosya listesini ve dosya sahipliklerini görebilirsiniz. Eğer sorun yaşadığınız yer bir alt klasör içinde ise cd altklasor komutu ile oraya girerek orada ls- al komutu ile dosya sahipliklerine bakabilirsiniz.
4-
1
chown -R ftpadi:kullanici dosya veya klasorAdı
şeklinde komutu girerek dosya sahipliğini değiştirebilirsiniz. Dizin ve alt dizinlerinde değişiklik yapmayacaksanız -R kullanmanıza gerek yok yani sorun tek dosyadaysa gerek kalmaz..
Eğer dizin altındaki tüm dosyalar üzerinde bu işlemi yapmak istiyorsanız
1
chown -R ercan:ercan * (kullanıcı:grup)
komutunu kullanabilirsiniz.
Bu komutu kullanırken hangi dizinde olduğunuza veya neredeki dosyaların sahipliğini değiştirdiğinize çok dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde çok büyük sorunlar oluşabilir. Yanlışlıkla root dizininde veya sistem ile ilgili diğer dizinlerde bu komutu çalıştırırsanız herkes bu klasörler veya dosyalara erişebilir !!!

Yorumlar