Linux DHCP Server Kurulumu


Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.
Kurulum için Linux tabanlı CentOS işletim sistemi seçilmiştir. Aşağıdaki komut ile DHCP server kurulumu yapılmaktadır.
  • yum install dhcp
Aşağıda “yum install dhcp  –y” komutu kullanılmıştır. Burada kullanılan “-y” parametresi her bir paket güncellemesinde “yes/no” şeklinde gelen sorulara hep “yes” cevabı vermek için kullanılmıştır.

Linux DHCP Sunucu Ayarları: /etc/dhcp/dhcpd.conf Dosyası
DHCP servisi kurulurken dosya içeriği tamamen boştur. Bu şekilde hataların önüne geçilmiş olur. Dosya oluşturulurken                 “/dhcpd.conf.sample” dosyasından bilgi alınmalıdır.
İlk önce bu dosya “find / -name dhcpd.conf.sample” komutu ile nerede ona bakalım. Sonra buradan işimize yarayan satırları kullanalım yada dosyayı komple alıp gereksiz yerleri silelim.
  • find / -name dhcpd.conf.sample
Dosyayı “cp” komutu ile sonundaki “.sample” kısmını kaldırarak tamamen kopyalayalım.
  • cp /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf
  • nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Düzenleme işleminden sonra son haline bakalım.
  • cat /etc/dhcp/dhcpd.conf

Burada;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { /DHCP sunucu hangi ağda?
range dynamic-bootp 192.168.1.30 192.168.1.200; //dağıtılacak IP aralığı
option routers 192.168.1.15; //default gateway IP
option subnet-mask 255.255.255.0; //default mask
default-lease-time 21600; //kiralama süresi
max-lease-time 43200; //istemcinin talep edebileceği azami kiralama süresi
}
DHCP Servisini Açmak:
DHCP servisini 3, 4 ve 5. Çalışma seviyelerinde açmak için “chkconfig –level 345 dhcpd on” komutu ve servisi başlatmak için “service dhcpd start” komutu kullanılır.
  • chkconfig –level 345 dhcpd on //DHCP servisini 3, 4 ve 5. Çalışma seviyelerinde açmak
  • service dhcpd start //DHCP servisi başlatmak


Yorumlar