Linux Find Komutu Kullanımı


Dosylari adlarina ve sahiplerine gore arayip bulma işini "find" komutu ile yapabiliriz.
Syntax: find [pathnames] [conditions] [-exec command ";"]
# find /etc -name "*mail*" 

Yukaridaki komutu verdiginizde /etc dizini icersindeki dosyalarda mail isimli tüm dosyalari listeleyecektir.
daha spesifik bir kullanim icin aşagıdaki komutu kullanabilirsinz.

# find /home/cayfer -name nerede.dat 

Komutu,/home/kullanıcıadı dizininden baslayarak,bu dizinde ve daha derinlerdeki dizinlerde adi "nerede.dat" olan dosyayi arar;bulursa yerini görüntüler.

Belirli Bir Büyüklükten Fazla Olan Dosyaları Bulma


# find / -type f -size +100M 

Yukaridaki komut dosya büyüklüğü 100 megabayt'tan büyük dosyları listeler.

Değişikliğe Uğramış Dosyaları Bulma


Görevi:
Kod: # find .-ctime -2

Yukarıdaki komut son 2 gün içersinde değişikliğe uğramis dosyaları listeler.

Görevi:
Kod: # find / -name core -exec /bin/rm {} ";"

"/' dizininden baslayarak tum dizin yapisinda "core" isimli dosyalari arar ve bulduklarini siler. Başka bir örnek:

Görevi:
Kod: # find /home -user hasan -exec /bin/rm {} ";"

/home dizininden başlıyarak hasan isimli kullaniciya ait dosyaları arar ve bulduklarını siler.

Yorumlar