Linux LAMP (Linux + Apache + Mysql + Php) Server Kurulumu


Debian Gnu/Linux, Ubuntu ve Linux Mint üzerinde LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) server kurulumunu aşağıdaki anlatımı izleyerek yapabilirsiniz.
Öncelikle root oluyoruz.
su
Ubuntu ve Linux Mint kullanıcıları eğer süper kullanıcı tanımlamamışlarsa:
sudo su
1. MySQL kurulumu
apt-get install mysql-server mysql-client
ya da
aptitude install mysql-server mysql-client
Kurulum sırasında Mysql için root parolası istenecektir. Bu, Mysql için belirlenecek olan root parolasıdır.

New password for the MySQL “root” user: root      kullanıcı için yeni parolanız.
Repeat password for the MySQL “root” user: root      kullanıcı için tekrar parolanızı tekrar giriniz.
İki defa parola girildikten sonra eğer her şey yolunda gitmişse yapılandırma tamamlanacak, Mysql servisi başlatılacaktır.
2. Apache2 kurulumu
apt-get install apache2
ya da
aptitude install apache2
Kurulum bitince Firefox’u açıp adres satırına http://localhost yazıldığında, tarayıcıya “It works!” başlıklı metin geldiyse kurulum sorunsuz tamamlanmış demektir.

Sayfanın üzerinde “It works!” yazdığına dikkat ediniz.
Eğer bu metin görünmüyorsa:
/etc/init.d/apache2 start
koduyla Apache çalıştırılmaya zorlanabilir, hata yakalanmaya çalışılabilir.
3. PHP5 kurulumu
apt-get install php5 libapache2-mod-php5
ya da
aptitude install php5 libapache2-mod-php5
Kurulum bittikten sonra Apache’yi yeniden başlatmak gerekmektedir.
/etc/init.d/apache2 restart
PHP5 kurulumunu test etmek
phpinfo ile kurulumu ve PHP bilgilerini test etmek mümkündür.
gedit /var/www/html/info.php
komutuyla ilgili dizinde boş bir php dosyası açarak, içine aşağıdaki kodu:
<?php
    phpinfo();
    ?>
yapıştırıp, dosyayı kaydedip kapatmalıdır. Ardından Firefox adres satırına http://localhost/info.php yazıldığında, tarayıcı penceresine PHP bilgileri dökülecektir.
4. PHP5 için MySQL desteği
PHP5′e MySQL desteği kazandırmak için, php5-mysql paketini yükleyebilirsiniz. Bir de uygulamalarınızın ihtiyaç duyacağı kimi PHP5 modüllerini yüklemek iyi bir fikirdir. Bu tür PHP5 modülleri için arama yapabilirsiniz:
apt-cache search php5
Şimdi yüklemek için şu kodu verin:
apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-intl php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl
Böylece PHP5, MySQL desteği kazanmış olur. Kurulum sonrasında Apache’yi tekrar başlatmak gerekir:
service apache2 restart
Sonra tekrar Firefox ile http://localhost/info.php sayfasına gidildiğinde sayfanın altında MySQL’e ait bilgiler görebilir.
3-4. PHP7 kurulumu: Buraya küçük bir ekleme yapalım. Ubuntu 16.04 ve Linux Mint 18 kullanıcıları, PHP kurulumunu şu şekilde yapmalıdır. PHP7 kurulumu için:
apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0
PHP7 için MySQL desteği için:
apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php7.0-imap php7.0-mcrypt php7.0-ps php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-snmp php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-sqlite
Diğer kısımlar aynıdır.
5. PhpMyAdmin kurulumu: phpMyAdmin aracılığıyla MySQL veritabanlarını yönetebilirsiniz. Onu yüklemek iyi bir fikirdir:
apt-get install phpmyadmin
ya da
aptitude install phpmyadmin
Kurulum sırasında: “Web server to reconfigure automatically” biçiminde bir seçim yapılması istenecektir, burada “apache2” seçilmelidir; sonra “Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common?” diye bir soru gelecektir buna da “Hayır” diye cevap verilmesi gerekiyor. Eğer yanlışlıkla evet denilirse, düzeltmek için:
sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
koduyla ilgili dosya açılır ve içine:
Alıntı
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
satırı eklenir. Apache tekrar başlatılır:
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Sonra http://localhost/phpmyadmin ile işlem tekrar edilir. Gelen sayfada kullanıcı adı olarak root yazılır, parola olarak da MySQL kurulumunda belirlenen root parolası girilir.
/var/www/ dizininde rahat çalışmak üzere dosya izinlerinin ayarlanması gerekebilir:
chmod -R 777 /var/www/
kodu /www klasörüne ve alt dizinlerine yazma izni verecektir.


Yorumlar