Sonicwall Komut Satırı ile Adres Obje ve Grup Oluşturma


 Putty programını kullanarak Sonicwall cihazına SSH üzerinden bağlanıp, komut satırı üzerinden konfigurasyon yapabilirsiniz.

Aşağıda nasıl obje , grup oluşturabileceğinizi, oluşturduğunuz objeleri, grup içerisine nasıl atabileceğinizi anlatıcam.Yapılacak Adımlar

1. Default moddan " config mode " geçiş

** Tab tuşuna basarak girilebilinecek komutları görüntüleyebilirsiniz. --> **

Komut Tip =  address-object
IP Versiyon = ipv4
Obje Adı = AnyObject
Obje Tipi=  host, network, range, zone
Örnek :
(ie) host: 192.168.1.55 zone LAN
(ie) network 192.168.100.0 /24
(ie) range 192.168.100.50 192.168.100.60
  • Putty ile cihaza bağlandıktan sonra ilk olarak config moda geçiyoruz.
Komut : config
admin@C0EAE46CD900> config

( IP Adres 1 )
Komut: address-object ipv4 AnyObject host 192.168.1.55 zone LAN
config(C0EAE46CD900)# address-object ipv4 AnyObject  host 192.168.1.55 zone LAN
config(C0EAE46CD900)# commit
% Applying changes...
% Changes made.
config(C0EAE46CD900)#

( IP Adres 2)
Komut: address-object ipv4 AnyObject2  host 192.168.1.80 zone LAN
config(C0EAE46CD900)# address-object ipv4 AnyObject2 host 192.168.1.80 zone LAN
config(C0EAE46CD900)# commit
% Applying changes...
% Changes made.
config(C0EAE46CD900)#

( IP Adres 3 )
Komut: address-object ipv4 AnyObject3 host 192.168.2.20 zone LAN
config(C0EAE46CD900)# address-object ipv4 AnyObject3  host 192.168.2.20 zone LAN
config(C0EAE46CD900)# commit
% Applying changes...
% Changes made.
config(C0EAE46CD900)#

2. Adres Grubu oluşturma ve adres objesini gruba dahil etme.
Komut Tipi =  address-object
IP Versiyon = ipv4
Grup İsmi = GroupName
Obje İsmi = AnyObject

config mode 'a gelip ;
Komut: address-group ipv4 GroupName
config(C0EAE46CD900)# address-group ipv4 GroupName

Komut: commit
(add-ipv4-address-group[GroupName])# commit
% Applying changes...
% Changes made.

( GroupName isimli Adres Grubu oluşturuldu )

Komut: end
(edit-ipv4-address-group[GroupName])# end

2.1 Adres objeyi gruba dahil etme

Komut: address-group ipv4 GroupName
config(C0EAE46CD900)# address-group ipv4 GroupName

Komut: address-object ipv4 AnyObject
(edit-ipv4-address-group[GroupName])# address-object ipv4 AnyObject

Komut: commit
(edit-ipv4-address-group[GroupName])# commit
% Applying changes...
% Changes made.

(  Adres obje artık GroupName isimli grubun içerisinde )

**Obje ve Grub isimleri örnek olarak  girdik. Konfigurasyona, sunucu isimlerinize göre uygun biçimde adlandırabilirsiniz. **

"Diğer Adres Objeleri için 2.1 adımını tekrar edebilirsiniz."

Konfigurasyonu test etmek isterseniz ; 

Komut: end
Komut: show address-groups

config(C0EAE46CD900)# end
admin@C0EAE46CD900> show address-groups ipv4

address-group ipv4 GroupName
    address-object ipv4 AnyObject
    address-object ipv4 AnyObject2
    address-object ipv4 AnyObject3
    exit

Yorumlar