SonicWALL SIP Application Layer Gateway Enhancements Özelliği

SIP Application Layer Gateway Enhancements ( SIP Uygulama katmanı ağ geçidi geliştirmeleri)
SonicOS 5.8 versiyonunda SIP uygulama ve ölçeklenebilir geliştirmeler sağlanmıştır. SIP özelliği daha önceki SonicOS sürümlerinde eşdeğer kalmaktadır, ancak büyük ölçüde gelişmiş güvenlik ve performans sağlar. ” VoIP > Settings” sayfasındaki “SIP Settings” bölmesi değişmemiştir.

SIP ALG desteği SonicOS sürümlerinin eski versiyonlarında bile var olan bir özelliktir. SIP ALG’deki zaman içindeki değişim ile birlikte, telefonlar arasında,

SIP Back-to Back Agent (B2BUA), ek üretici elemanları, çok çekirdekli sistemler üzerindeki operasyonları desteklemektedir.

SIP Protokolü ses altyapısı ve iletimi için kritik ve önemli bir rol teşkil etmiştir. Bu modern ses altyapısını karşılamak için SIP ALG geliştirmeleri aşağıdadır;

SIP Endpoint Information Database – (SIP son kullanıcı bilgi veritabanı) Veritabanı kullanılarak performans ve güvenilirliği artırmak için son kullanıcı bilgi durum ve algortiması tekrar dizayn edildi. Son kullanıcı bilgisi artık kullanıcı ID’ye bağlı kalmadan, çoklu ID’ler artık tek bir kullanıcıya tanımlanabiliyor. NAT policy veri içeriği, kullancı IP adresi ve portlari ile son kullanıcı veritabanı girişi esnek ve verimli hale gelmiştir.

Automatically Added SIP Endpoints – (Otomatik SIP kullanıcı ekleme) Yapılandırılmış kullanıcı NAT policy veritabanı baz alınarak otomatik olarak son kullanıcı ayarları yapılandırılır. Bu otomatik yapılandırma performans artışına ve doğru haritalama sağlar.

SIP Call Database – (SIP Arama Veritabanı) Çağrı bilgilerini korumak için bir çağrı veritabanı uygulanmaktadır. Performansı artırmak ve ölçeklendirebilmek için SonicOS sürümü çok daha fazla sayıda eşzamanlı çağrıları sağlar. Çağrı veritabanı girişleri birden çok arama ile ilişkili olabilir.

B2BUA Support Enhancements – (B2BUA destek geliştirmesi) SIP Back-to-Back User Agent desteği çeşitli algoritmalar ile daha verimli olur.

Connection Cache Improvements – (Önbellek bağlantı geliştirmeleri) Önceden hazırlanmış veriler son kullanıcı veritabanına veya çağrı veritabanına devredilir. Sonuçta daha esnek veri girişi ve performans artışı sonucu alınır.

Graceful Shutdown – (Nazik Kapatma) Firewall’a ihtiyaç durmadan SIP bağlantısı tekrar başlama, zaman aşımı çağrı durum bilgisi ile sona erdirilebilir.

Yorumlar