Ubuntu Üzerinde FTP (File Transfer Protocol) Kurulumu (VSFTP)Bu Uygulama Ubuntu12.10 Server AMD 64 Bit Sürümünde Gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle FTP Kuracağımız Ubuntu Server Üzerinde Gerekli Temel Ayarları Yapıyoruz.

UBUNTU SERVER TEMEL AYARLARI
1- “su -” Komutu ile root Oluyoruz.
2- “apt-get update” Komutu ile Güncelleştirmeleri Kontrol Ediyoruz.
3-“apt-get upgrade” Komutu ile Sürüm Yükseltmelerini ve Güncellemeri Kontrol Ediyoruz.
4-“apt-get install ssh” Komutu ile Sunucumuzu Uzaktan Yönetmek için SSH Servisimizi Kuruyoruz.
5-“vi /etc/ssh/sshd_config” Komutu ile SSH Ayar dosyasını açıyoruz öntanımlı SSH portunu Değiştiriyoruz ve ROOT Olarak Girmeyi Engelliyoruz. (PermitRootLogin No) Dosyamızı kaydedip Çıkıyoruz.
6-“/etc/init.d/ssh restart” Komutu ile SSH Servisini Yeniden Başlatıyoruz.

FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) KURULUMU
Senaryo: 2 Kullanıcımız Kendilerine Tahsiz Edilen Kullanıcı Adı ve Şifre ile Kendi Alanlarından Dosya Transferi ve Paylaşımı Yapabilecekler.
1.”apt-get install vsftpd” Komutu İle FTP Servisimizi Kuruyoruz.
2. FTP Servisimizin Konfigurasyon Dosyasını Aşağıdaki Gibi Düzenliyoruz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
root@ercanyuzuk:vi /etc/vsftpd.conf
listen=YES
anonymous_enable=NO "Bilinmeyen Kullanıcıların FTP Yapmasını Engelliyor"
local_enable=YES "Yerel Kullanıcıların Oturum Açmasına İzin Veriyor"
write_enable=YES " FTP Yazma Aktif "
anon_upload_enable=NO " Bilinmeyen Kullanıcıların Dosya Yüklemesine İzin Verilmiyor "
anon_mkdir_write_enable=NO " Bilinmeyen Kullanıcıların Dizin Oluşturulmasına İzin Verilmiyor "
dirmessage_enable=YES   " Dizin Mesajhları Etkin "
use_localtime=YES     " vsftpd yerel saat diliminde zaman dizin listeleri gösterecektir "
xferlog_enable=YES  " Yükleme / indirme Günlüğünü Etkinleştir "
connect_from_port_20=YES    " (Ftp-data) PORT transferi bağlantıları port 20 "
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty    "  Bu seçenek, boş bir dizinin adı olmalıdır. Ayrıca, dizini ftp kullanıcı tarafından yazılabilir olmamalıdır "
pam_service_name=vsftpd       " Servis Kullanılacak Ad "
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem      "  Bu seçenek SSL bağlantıları kullanmak için RSA sertifikanın konumunu belirtir "
sa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key    " Bu seçenek SSL bağlantıları kullanmak için RSA anahtarının konumunu belirtir. "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. FTP Servisimize Bağlanacak Kullanıcıları, şifreleri ve Bu kullanıcıların Sorumlu Olduğu Klasörleri Oluşturuyoruz.
root@ercanyuzuk:useradd -d /home/user1/pub -m user1 -p 123456
root@ercanyuzuk:useradd -d /home/user2/pub -m user2 -p 654321
Yukarıdaki 2 Komutla user1, user2 Adında İki Kullanıcı Bu İki Kullanıcının user1, user2 Adında İki Kök Dizini ve Bu Dizinlerin Altında Dosya Paylaşımı Yapacakları Pub Klasörleri Oluşturuldu Ayrıca Şifreleri 123456, 654321 Olarak Belirlendi.
4. Oluşturulan Kök Dizinlerin ve Alt Klasörlerin Yetkileri Aşağıdaki Gibi Ayarlanır.
root@ercanyuzuk:chmod a-w /home/user1    Kök Dizine Yazma Yetkisi Vermiyoruz "
root@ercanyuzuk:chmod -R a+w /home/user1/pub      "Kök Dizin Altındaki Paylaşım Yapacağımız Klasöre Yazma Yetkisi Veriyoruz  "
root@ercanyuzuk:chmod a-w /home/user2     Kök Dizine Yazma Yetkisi Vermiyoruz "
root@ercanyuzuk:chmod -R a+w /home/user2/pub        Kök Dizin Altındaki Paylaşım Yapacağımız Klasöre Yazma Yetkisi Veriyoruz "
Not:Yukarıdaki Yetkileri Bu Şekilde Ayarlamassak 500 ve 553 Kodlu Hatalarla Karşılaşırız. 500 İle Gelen Hata Kök Dizin Yazılabilir Olamaz, 553 İle Gelen Dosya Transferi Sırasında Dosya Oluşturulamıyor Hatası.Yani Kök dizin Hariç Diğer Alt Klasörlere Yazma Yetkisi veriyoruz ki Dosyalarımızı FTP Servisimize Yazabilelim.
--------FTP Servisi Kurulumu Tamamlandı! Dosya Yazma ve Paylaşmaya Hazır ----------

Yorumlar