Centos7 Sitatik Ip Ayarları


Centos tabanlı işletim sistemlerinde statik ağ yapılandırması nasıl yapılır buna değineceğim. Aşağıdaki adımları uygularken ip adresi, netmask, ağ geçidi, vb. ayarları kendi network yapınıza göre ayarlamayı unutmayınız. !
İlk önce network manager uygulamasını pasif yapıyoruz.

root# systemctl stop NetworkManager.service
root# systemctl disable NetworkManager.service
Sistemdeki ağ arabirimlerinin durumunu kontrol etmek isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
root# nmcli dev status
DEVICE     TYPE   STATE   CONNECTION
eno16777736  ethernet connected eno16777736 
lo       loopback unmanaged
Sistemde kullanılan ağ arabirimleri listelemek isterseniz aşağıdaki komut kullanılabilir. Bu komut ağ arabirimleri hakkında birçok bilgi verecektir.
root# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN 
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host 
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno16777736: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
link/ether 00:0c:29:77:a3:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.29/24 brd 192.168.0.255 scope global eno16777736
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fe77:a36f/64 scope link 
valid_lft forever preferred_lft forever
Benim kullandığım sanal centos işletim sistemindeki ağ arabiriminin ismi ( eno16777736 ) sizin ağ arabiriminizin ismi değişik olabilir. Daha sonra ağ ayarlarınızı düzenleyeceğiniz dosyayı nano, vi, ee editörü yardımıyla açıyorsunuz.
root# nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777736
Dosyayı nano editörü ile açtıktan sonra aşağıdaki gibi ayarlar yapılmalıdır. Aşağıdaki çıktıda gözüken ip adresi, netmask, ağ geçidi bu ayarları kendi network yapınıza göre ayarlamalısınız. Dosya üzerindeki ayarlar yapıldıktan sonra dosyanın içerisindeyken CTRL+O kombinasyonuna bastıktan sonra enter tuşuna basarak ayarlar kaydedilir ardından CTRL+X kombinasyonuna basarak dosyadan çıkılır.
IPADDR :  (Buraya, ip adresini yazıyorsunuz.)
NETMASK :  (Buraya, ip adresine göre alt ağ maskesi veriyorsunuz.)
GATEWAY :  (Varsayılan ağ geçidinizin ip adresini giriyorsunuz.)
BOOTRPROTO :  (Bu ip yapılandırmasının statik olacağını belirtiyor.)
ONBOOT=yes  :  (Bu ağ arabiriminin sistem açılışında devreye alınacağını belirtiyor.)
NM_CONTROLLED=no :  (Bu ağ arabirimini NetworkManager ile yapılandırmak istiyorsanız “yes” diyebilirsiniz. Biz elle yapılandırdığımız için “no” diyoruz.
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.100.50
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.100.254
NM_CONTROLLED=no
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno16777736
UUID=c2795b4-9242-4983-9252-2432592385
ONBOOT=yes
HWADDR=00:0C:29:77:AA:6F
Dosya üzerinde ayarlamalar bittikten sonra sıra geldi DNS kayıtlarını ayarlamaya. DNS kayıtlarını ayarlamazsak isim çözemeyiz. Aşağıdaki komut vasıtası ile DNS kayıtlarının tutulduğu dosyayı nano editörü yardımı ile açıyoruz.
root# nano /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Tüm yaptığımız ayarların aktif olması için aşağıdaki komutu kullanabiliriz. Aşağıdaki komutu kullandıktan sonra yukarıdaki ayarladığınız ağ ayarları statik olacaktır ve hep bu ip adresini, netmask, gateway adresini kullanacaksınız.
root# systemctl restart network
NOT= Yukarıdaki komutu kullanmadan önce ağ ayarlarınızı yeniden kontrol edin yanlış verilen ip adresi, netmask, gateway vb. ayarlar sizi sunucuya erişiminizi kesebilir.
Test için aşağıdaki iki komutu kullanabilirsiniz. Birinci komut internet erişimin varmı yokmu kontrol edicek. İkinci komut ise ters isim çözümleme yaparak isim çözebiliyormuyuz kontrol edicek.
root# ping 8.8.8.8
root# ping google.com
Ağ ayarlarını değiştirdikten sonra aşağıdaki komutları kullanarak ağ arabirimleri ve ağ durumunu kontrol edebilirsiniz.
root# service network status
root# ip addr show
root# nmcli dev status

Yorumlar