Linux SSH KullanımıKonsol üzerinden uzak makineye ssh ile bağlantı kurma komutu aşağıdaki gibi kullanılabilir
ssh <remoteMachineUserName>@<remoteMachineIP>

Veya

ssh -l <remoteMachineUserName> <remoteMachineIP>

Komutumuzda yer alan terimlerin yerine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.
-remoteMachineUserName- -> uzak makineye üzerinden bağlantı yapacağımız kullanıcı adı
-remoteMachineIP- -> uzak makine IP

Ssh bağlantısı 22 portu üzerinden gerçekleşir ancak farklı bir port üzerinden ssh bağlantısı yapmak isterseniz shell üzerinde komutumuza port adresinide eklemeliyiz, örneğin 122 portu için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

ssh -p 122 <remoteMachineUserName>@<remoteMachineIP>

ssh -p 122 -l <remoteMachineUserName>@<remoteMachineIP>


SSH bağlantınızı koparmak için ise  exit “ komutunu girmeniz yeterli olucaktır.

Yorumlar