Linux Centos6 Webmin Kurulumu


Linux Centos 6 üzerinde Webmin kurulumu için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.


  • Adım 1 :  webmin.repo adlı bir dosya oluşturup aşağıdaki kodu yazalım, sonra   /etc/yum/repos.d/ içerisine kopyalayım.

[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1
  • Adım 2 : Webmin GPG key 'i alttaki komutla yükleyelim.

  • Adım 3 : Depoları güncelleyelim.

yum check-update
  • Adım4 : yum ile webmin paketini yükleyelim.

yum install webmin
  • Adım 5: Servisi başlatmak ve açılışta otomatik başlaması için alttaki komutları girelim.

chkconfig webmin on
service webmin start
  • Adım 6: Webmin TCP 10000 portunu kullanır. iptables içerisinde bu porta izin verelim.

iptables -I INPUT -p tcp –dport 10000 -j ACCEPT
service iptables save
Adım 7: Browser yeni bir sayfa açıp bu şekilde webmin'e bağlanabilirsiniz. http://serverip:10000 Kullanıcı : root Şifre : root şifreniz

Yorumlar