Linux DU (Disk Usage) Komutu Kullanımı


Linux sistemlerde genellikle disk kullanımını görmek ve hangi uygulamanın yada dosya alt sisteminin ne kadar yer kapladığını görmek için "du" komutunu kullanmak gerekmektedir. ve bu komut bize istediğimiz tüm disk kullanım bilgilerini Megabyte ve Gigabyte cinsinden verebilmektedir.


Kullanımı şu şekildedir
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F

Komutlar ve Açıklamaları

-a geçerli dizinde bulunan her dosya için
-c diğer argümanlar tarafından disk kullanımının toplamını gösterir
-d derinlik ayarlaması -d 0 toplamları -d 1 alt toplamları -d 2 altın altı toplamları
-h insanların anlayabileceği bir şekle dönüştürür.
-k 1024 ve katları olarak gösterir
-L her yerdeki tüm disk kullanımını gösterir
-s her dosya için geçerli dizinde disk kullanımını gösterir
-x sadece verilmiş olan dizinde raporlama yapar
-X herhangi bir dosya ile eşleşenler hariç (--exclude-from=FILE :)

  • Kilobytes cinsinden disk kullanımını gösterir

#du /home/ercan/Public

  • Anlaşılabilir bir biçimde disk kullanımını göstermek için ;

#du -h /home/ercan/Public

  • Verilen konumdaki disk kullanımını Megabyte ve Gigabyte cinsinden görmek için;

#du -BM /var/lib/mysql/*

15M /var/lib/mysql/data1
4M /var/lib/mysql/logfile0
5M /var/lib/mysql/logfile1
1M /var/lib/mysql/mysql.sock
3M /var/lib/mysql/plist

  • Bu kod ile çıktıyı Gigabyte ile yapabilirsiniz.


#du -BG /var/lib/mysql/plist/
  • Okunabilir bir biçimde tüm dizinlerin disk kullanımını yansıtmak için ;

#du -sh /var/log/

  • Tüm dosyalar için disk kullanımını sayılarını görüntüleme ;


#du -a /var/log/httpd/

766 /var/log/httpd/access_log.1
680 /var/log/httpd/access_log.2
720 /var/log/httpd/access_log.3
540 /var/log/httpd/access_log
35 /var/log/httpd/error_log.1
40 /var/log/httpd/error_log.2
45 /var/log/httpd/error_log.3
52 /var/log/httpd/error_log
2878 /var/log/httpd/

  • Gizli dosyalar dahil olmak üzere dizin içerisindeki dosyaların disk kullanımını göstermek için ;

#du -sh .[!.]* * | sort -n

  • İç içe geçmeden dizinlerin teker teker disk kullanımlarını göstermek için ;

#du --max-depth=1 -c -h -x /

5.6 /var
8.0K /srv
1.5G /usr
5.5M /mnt
52M /downloads
27M /sbin
15K /tmp
15K /lost+found
20M /home
28M /root
65M /etc
7.8M /boot
0 /dev
778M /opt
4.0K /bin
120M /lib
25M /lib64
7.2G /
7.2G total


#du -cbha –exclude="*.iso"

Yorumlar