Linux Manuel veya Otomatik Mount (Windows Paylaşım)


Linux pc üzerinde, windows paylaşımını manuel veya her açılışta otomatik olarak bağlanması için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
  • Öncelikle root kullanıcı ile CIFS 'i yükleyelim.

# yum install cifs-utils (CentOS için ; )
# apt-get install cifs-utils (Ubuntu için ;)
  • Paylaşımı mount ediceğimiz klasörü oluşturalım.

# mkdir -p /home/ercan/data/
  • Manuel Mount etmek için altaki komutu uygulayabilirsiniz.

# mount -t cifs //172.16.1.100/share/ /home/ercan/data/ -o username=ercan; password=123456
  • Otomatik mount etmek için iki seçeneğimiz var. (ikincisini tavsiye ederim, fstab üzerinde yanlış bir karakter girip kaydetmemiz durumunda pc hiç açılmayabilir)

  •  /etc/fstab 'ı editleyelim.

# nano /etc/fstab
  • Satırın sonuna alttaki gibi komutu ekleyip kaydedin.

#Paylasim klasoru icin  Auto mount   <—-  Daha sonra neden yazdigimizi Anlamak icin giriyoruz
//172.16.1.100/share/ /home/ercan/data/ cifs username=ercan,password=123456,gid=users,file_mode=0777,dir_mode=0777,auto    0   0
VEYA
#nano /etc/rc.local
/bin/mount //172.16.1.100/share/ /home/ercan/data/ -t cifs -o username=ercan,password=123456,gid=users,file_mode=0777,dir_mode=0777,auto

Yorumlar