Linux NTP (Network Time Protokol) Konfigurasyonu


Ağ Zaman Protokolü (NTP) üzerinden bir uzak sunucu ile sistem saatini senkronize edebilirsiniz.

Bir kerelik senkronizasyon için sadece, ntpdate komutunu kullanın
Öncelikle, seçilen NTP sunucu erişilebilir olup olmadığını kontrol edin:

[root@ercan ~]# ntpdate -q server_address
Örneğin
[root@ercan ~]# ntpdate -q 0.rhel.pool.ntp.org

14 Feb 10:00:24 ntpdate[1799]: 108.61.56.35 rate limit response from server
Birden fazla sunucu var ise ntpdate komutunu çalıştırın
Örneğin
[root@ercan ~]# ntpdate server_address…
[root@ercan ~]# ntpdate 0.rhel.pool.ntp.org 1.rhel.pool.ntp.org

14 Feb 10:05:02 ntpdate[3096]: step time ercan 194.27.222.5 offset 0.844574 sec
Bir hata mesajı göründüğünde, sistem zamanı şimdi ayarlanmış olmalıdır. (Linux & Unix Tarih ve Saat Ayarı)
Tarih ve Zaman Ayarı gibi herhangi bir ek argüman olmadan yazarak tarihi belirleyerek akımını kontrol edebilirsiniz.
Çoğu durumda, bu aşamalar yeterlidir. Eğer gerçekten her zaman doğru zaman kullanmak üzere bir veya daha fazla sistem hizmetlerini ihtiyacınız varsa,
ntpdate her açılışta start olması için komutu kullanın
[root@ercan ~]# chkconfig ntpdate on
Önyükleme sırasında zaman sunucu ile senkronizasyon başarısız olursa, /var/log/boot.log sistem günlüğüne ilgili bir hata mesajı bulmak için kontrol edin.
Aşağıdaki satırı /etc/sysconfig/network altına ekleyin.
NETWORKWAIT=1
[root@ercan ~]# nano /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes
HOSTNAME=server.localhost.com
NETWORKWAIT=1
Aaha uygun bir şekilde otomatik olarak önyükleme sırasında zamanı eşitlemek için ntpd daemon ayarlamak için
NTP yapılandırma dosyasını açın metin editörü ile /etc/ntp.conf
[root@ercan ~]# nano /etc/ntp.conf

# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
server 0.centos.pool.ntp.org iburst
server 1.centos.pool.ntp.org iburst
server 2.centos.pool.ntp.org iburst
server 3.centos.pool.ntp.org iburst
NTP sunucularının listesini düzenleyebilirsiniz. Red Hat Enterprise Linux 6 veya CentOS 6.5  
kullanıyor sanız, dosya şu satırları içerir, ama ihtiyaçlarınıza göre bunu değiştirmek veya genişletmek için satırları değiştire bilirsiniz.
Örneğin
server 0.rhel.pool.ntp.org iburst

server 1.rhel.pool.ntp.org iburst
server 2.rhel.pool.ntp.org iburst
server 3.rhel.pool.ntp.org iburst
server 0.centos.pool.ntp.org iburst
server 1.centos.pool.ntp.org iburst
server 2.centos.pool.ntp.org iburst
server 3.centos.pool.ntp.org iburst
ntpdate tr.pool.ntp.org
NTP servisini yeniden başlatın.

[root@ercan ~]# service ntpd restart

[root@ercan ~]# chkconfig ntpd on

Yorumlar