Linux - Sisteme Bağlı Ip ve Kullanılan Portların İzlenmesiSistemde bağlı olan ip ve kullanılan portları görüntülemek için aşağıda paylaştığım komutları kullanabilirsiniz. netstat -an | grep -e "udp" -e "tcp"

Komut ile sistemimize tcp ve udp tünelleri ile bağlı olan ip adresleri görüntülenebiliyor.


Sadece makina adları ile bağlı olanalrı görüntülemek için ise;

netstat | grep -e "udp" -e "tcp"

komutu kullanılır fakat sürekli yenilendiği için işlem CTRL+C tuşlarına birlikte basana kadar devam eder.

Görüntülenme şekli;

Proto (Protokol) Local Address  (Yerel Adres)             Foreign Address (Karşı Adress)             State (Durum)
biçimindedir.

Bir diğer görüntülenme şeklide şudur;

netstat -atpe

Buda bağlı programlarla beraber IP adreslerini görüntüler.

Yorumlar