Linux ifconfig Komutu Kullanımıifconfig Networking komutları içerisinde en sık kullanılan komutlardan birisidir.
Bir kaç örnek ile nasıl kullanabiliriz anlatmaya çalışacağım.

 • Tüm Network Ayarlarını görüntülemek için kullanabiliriz.
[root@ercan ~]# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:CD:1C:18:5A
inet addr:172.16.25.126 Bcast:172.16.25.63 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20b:cdff:fe1c:185a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2341604 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2217673 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:293460932 (279.8 MiB) TX bytes:1042006549 (993.7 MiB)
Interrupt:185 Memory:f7fe0000-f7ff0000
lo    Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:5019066 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5019066 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2174522634 (2.0 GiB) TX bytes:2174522634 (2.0 GiB)
tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:10.1.1.1 P-t-P:10.1.1.2 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
 • Tüm Network interfacelerinin bilgilerini görüntülemek için kullanabiliriz. Bunun için -a parametresini kullanacağız
[root@ercan ~]# ifconfig -a
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:CD:1C:18:5A
inet addr:172.16.25.126 Bcast:172.16.25.63 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20b:cdff:fe1c:185a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2344927 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2220777 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:293839516 (280.2 MiB) TX bytes:1043722206 (995.3 MiB)
Interrupt:185 Memory:f7fe0000-f7ff0000
lo    Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:5022927 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5022927 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2175739488 (2.0 GiB) TX bytes:2175739488 (2.0 GiB)
sit0   Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:10.1.1.1 P-t-P:10.1.1.2 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

 • Belirttiğiniz bir interface'in bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. (eth0 , eth1 vs.)
[root@ercan ~]# ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:CD:1C:18:5A
inet addr:172.16.25.126 Bcast:172.16.25.63 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20b:cdff:fe1c:185a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2345583 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2221421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:293912265 (280.2 MiB) TX bytes:1044100408 (995.7 MiB)
Interrupt:185 Memory:f7fe0000-f7ff0000
 • Bir interface 'i aktif etmek için kullanabilirsiniz. bunun için up parametresini kullanıyoruz.
[root@ercan ~]# ifconfig eth0 up
veya
[root@ercan ~]# ifup eth0
 • B,r interface'i kapatmak için kullanabiliriz. Bunun içinde down parametresini kullanacağız.
[root@ercan ~]# ifconfig eth0 down
veya
[root@ercan ~]# ifdown eth0
 • Belirttiğiniz interface 'e ip atamak için kullanabiliriz.
[root@ercan ~]# ifconfig eth0 172.16.25.125
 • Belirttiğiniz interface 'e subnet mask 'ı  atamak için kullanabiliriz.
[root@ercan ~]# ifconfig eth0 netmask 255.255.255.224
 • Belirttiğiniz interface 'e broadcast ip'i atamak için kullanabiliriz.
[root@ercan ~]# ifconfig eth0 broadcast 172.16.25.63
 • Belirttiğiniz interface 'e ip , mask ve broadcast 'i tek satırda verebiliriz
[root@ercan ~]# ifconfig eth0 172.16.25.125 netmask 255.255.255.224 broadcast 172.16.25.63
 • Belirttiğiniz interface 'in MTU değerini değiştirmek için kullanabiliriz.
[root@ercan ~]# ifconfig eth0 mtu 1492
 • Bir interface ikinci bir ip adresi atamak için (alias) kullanabiliriz. 
[root@ercan ~]# ifconfig eth0:0 172.16.25.127
 • Bir interface ikinci olarak atadığımız ip adresini silmek için  (alias) kullanabiliriz
[root@ercan ~]# ifconfig eth0:0 down

Yorumlar