SOAR (Security Orchestration Automation and Responce) Nedir ?

SOAR (Security Orchestration Automation and Responce) nedir ?

Türkçe olarak "Güvenlik orkestrasyon, otomasyon ve olaylara müdahale " şeklinde çevirebiliriz.


SOAR çok farklı kaynaklardan gönderilen güvenlik verilerinin toplanarak düzenlenmesini standardizasyonunu ve otomasyonunu sağlamak için ortaya konmuş bir sistemler bütünüdür.
Sürekli artan tehditlere karşı ağda toplanan verilerin artması sonucunda elde edilen farklı ve büyük verilerin düzenlenmesi ve raporlanması zorlaşmaktadır. SOAR Veri çeşitliliğinin ve miktarının artması karşısında tehdit müdahale yeteneklerinin artmasını sağlamakta ve iş süreçlerini kolaylaştırmaktadır. 10 ve daha fazla elemanın çalıştığı NOC ve SOC ekiplerinin SIEM yanında SOAR da kullanma gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. SOAR kavramı içinde öne çıkan iki önemli tanım otomasyon ve orkestrasyondur. Otomasyon uzmanın elle yapacağı işlemlerin otomasyon ortamında hızlıca ve hatasız yapılması, orkestrasyon ise farklı güvenlik uygulama ve servislerinin birlikte çalıştırılması ve birbirine entegre edilmesidir.  Saldırılar daha karmaşık hale geldikçe tehdit istihbaratında hızlanmak gerekecektir. Daha hızlı öğrenme ve daha hızlı cevap süreleri elde etmenin yolu SOAR dan geçmektedir. SOAR şüpheli davranışların algılanmasını kolaylaştırmakta ve cevap verme süresini azaltmaktadır. Veri kaynaklarından gelen bilgileri birleştirerek işlemlerin etkinliğini ve verimliliği arttırmakta ve cevapları otomatikleştirmektedir. Sonuç olarak SIEM olayların analizini yapıp sonuçları söylerken SOAR olayları anlayıp karşı hamle yapmaktadır.
Anahtar Faydalar
 • Kapsamlı olay müdahale süreci
Daha hızlı ve kısa sürede olaylara müdahale.
 • Akıllı Orkestrasyon ve Otomasyon
Manuel süreçlerin otomasyonu ile; çalışan verimliliği, güvenlik ekipleriniz üzerindeki pozitif çarpan etkisi.
 • İnteraktif Soruşturma ve Görev Yönetimi
Her bir görev içinde ekip ve cihazların interaktif iletişimi, bireylerin katkı sağlaması ve otomasyon ile ekiplerin güvenlik olaylarına daha odaklı ve zaman ayırarak inceleme yapabilmesi ve yanıt vermesi.
 • Yüksek Yatırım Geri Dönüşü (ROI):
Kazanılacak iş gücü, zaman ve maliyet avantajı, kesintisiz iş akışları ve hızlı müdahale ile olası kayıpların engellenmesi, daha iyi SLA süreleri.
 • Daha Güçlü Siber Güvenlik

Daha verimli, odaklı çalışan, hızlı ve doğru müdahale eden Güvenlik Operasyon Merkezleri.
Orkestrasyon Nedir?
Güvenlik alt yapınızda yer alan tüm cihazların ve güvenlik ekiplerinizin uyumlu ve kesintisiz bir şekilde çalışması diyebiliriz. Çok sayıda güvenlik cihazının, ekiplerin ve süreçlerin optimize edilmesi, güvenlik operasyonlarının doğru ve verimli yönetilmesi için çok iyi orkestre edilmeleri gerekir. Bunun için de birincil öncelik yüksek otomasyon ve kapsamlı entegrasyon yetenekleridir. Otomasyon, orkestrasyon değil, başarılı bir orkestrasyonun ana parçalarından biridir..
Otomasyon Nedir?
Güvenlik cihazlarının otomasyonu. Sorunsuz çalışan otomasyon, insan müdahalesine gerek kalmadan ve ihtiyaç duymadan görev ve olayların yönetilmesini, cihazların otomatik aksiyon almalarını, olaylara müdahale ederek engellemesini kapsar. Otomatize edilmiş güvenlik cihazları, belirlenmiş tanımlanmış iş akışları ve olay yönetimi, olaylara müdahale süreçlerinde, ekiplerin kendi içlerinde playbook ve botlarla interaktif iletişimde olmaları güvenlik operasyonlarının her aşamada organize ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlar.
Güvenlik Orkestrasyon, Otomasyon ve Olaylara Müdahale Ürünlerinin Kullanım Durumları
 • Oltalama Olayları
 • Kötü Niyetli Yazılım ve Ağ Trafiği Soruşturması
 • Zaafiyet Yönetimi
 • Olay Yönetimi
 • Otomatize Edilmiş Tehdit Avcılığı
 • Güvenlik İhlalinde Bulunan Kimlik Bilgileri Soruşturması
 • Güvenlik Operasyon Merkezlerinin Tüm Güvenlik Operasyonları

Yorumlar