VLAN (Virtual Local Area Network) Nedir ?

VLAN (Virtual Local Area Network)

IEEE tarafından gerçekleştirilen VLAN, Sanal Yerel Alan Ağı anlamına gelmektedir. OSI’nin 2. Katmanında çalışmaktadır. VLAN teknolojisi kullanılarak, bir yerel alan ağı (LAN) üzerindeki ağ kullanıcıları ve kaynaklar mantıksal olarak gruplandırılır ve portlara atanır. Bu mantıksal ağlar bölünmüş broadcast domainlerdir. VLAN yapılandırma sonrasında her VLAN sadece kendi broadcast’ini aldığından dolayı broadcast trafiği azaltılır ve bant genişliği de arttırılmış olur. LAN üzerinde farklı bir VLAN oluşturulmak istendiğinde kullanılan switch’in boş portları kullanılabilir. Bu sayede ağ yatırımından tasarruf edilmiş olur. 
VLAN kullanılarak ağı segmentlere ayırmak kullanıcıları daha kolay yönetmeye, erişim izinleri (access-list) daha kolay yapılandırıp uygulanmasına ve olası ağ sorunlarının saptanıp çözüme kavuşturulmasında bize kolaylık sağlar.
Misafir bir kullanıcıyı sistem ağına dahil etmek güvenlik açısından sağlıklı olmayabilir. Bu nedenle misafir kullanıcıyı sistemden izole eğilmiş bir ağ üzerinden internet ortamına çıkartmak daha güvenli olacaktır. Bu da ağı bölümleyerek yani VLAN yapılandırılması ile olur. VLAN kullanılan bir ağda, VLAN’da bulunan kullanıcılar sadece birbirleri ile iletişim kurabilirler, farklı bir VLAN’daki kullanıcılarla iletişim kuramazlar.
VLAN Türleri
Data VLAN
Veri VLAN’ı standart trafiği taşımak üzere yapılandırılmıştır. Aynı anda ses yada video temelli trafik taşınabilir. Kullanıcı kaynaklı internet trafiği buna örnektir. Diğer bir adı Kullanıcı VLAN’ıdır (User VLAN).
Default VLAN
Varsayılan VLAN yapılandırılmasında, switch’teki bütün portlar, switch başlatıldığında otomatik olarak varsayılan VLAN’a dahil olurlar. Switch portlarının Varsayılan VLAN’a bağlı olması durumunda bu portlar aynı broadcast domain’e dahil olur. Bu switche bağlanan bütün cihazlar birbiriyle iletişim kurabilirler.
Native VLAN
Yerel VLAN “Trunk” bağlantı noktasına atanmış VLAN’dır. Bir “Trunk” bağlantı noktası herhangi bir VLAN etiketi olmayan trafiği ve çok sayıda VLAN tarafından oluşturulan trafiği destekler. “Trunk” bağlantı noktası herhangi bir VLAN’dan gelmeyen trafiği Yerel VLAN’a yönlendirir.
Management VLAN
Yönetim VLAN’ı switch’i yönetmek üzere yapılandırılımış bir VLAN’dır. Yönetim VLAN’ına bir IP adresi veya alt ağ maskesi atandığında bu switch’e HTTP, Telnet, SSH veya SNMP gibi yollarla bağlanılabilir.
Voice VLAN (Ses VLAN)
Ses VLAN’ı, üzerinden sadece ses trafiğinin geçirilmesi yönünde yapılandırılan VLAN’dır. Ses VLAN’ı kurumlar ve kişiler için ses iletiminin önemli olması bakımından sıklıkla kullanılır. Ses VLAN’ında ses iletimi için IP telefon kullanılır.

Yorumlar