Linux sshfs Kullanımı


Uzak makinenin diskini, herhangibir dosyasını, bir dizinini veya tamamen uzak makinenin bütününü yerel bilgisayarımıza monte ederek daha hızlı ve kolay şekilde uzak makine üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Öncelikle bağlantı programımız olan “sshfs” i aşağıdaki komutu konsol da çalıştırarak bilgisayarımıza yüklüyoruz, izin hakkında sorun yaşarsanız kodumuzun önüne “sudo” komutunu ekleyiniz.

ercanyuzuk@ercan:~$sudo apt-get install sshfs

  • Daha sonra uzak makinenin yerel makinemizde monte edilecek olan dizinimizi aşağıdaki kod ile oluşturmalıyız.


ercanyuzuk@ercan:~$ mkdir remoteMountedDir

  • Son olarak ise aşağıdaki terminal komutumuzu çalıştırarak uzak makineyi yerel makinemize monte etmiş ve rahatça değişikliklerimizi yada takibimizi yapabileceğiz.


ercanyuzuk@ercan:~$ echo <remoteMachinePassword> | sshfs -o password_stdin <remoteConnectionUsername>@<remoteMachineIP>:/ /home/ercanyuzuk/remoteMountedDir

  • Varsayılan port dışında bir port girilmesi gerekiyor ise shell komutumuz aşağıdaki gibi olacaktır.


ercanyuzuk@ercan:~$ echo <remoteMachinePassword> | sshfs -o password_stdin -p <port> <remoteConnectionUsername>@<remoteMachineIP>:/ /home/ercanyuzuk/remoteMountedDir

  • komutumuzda yer alan terimlerin yerine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.
-remoteMachineIP- -> uzak makine IP
-remoteConnectionUsername- -> uzak makineye bağlanacağımız kullanıcı adı
-remoteMachinePassword- -> uzak makine kullanıcı şifresi
-port –> uzak makineye bağlantı port numarası

  • Monte etme işlemi gerçekleşmeyip alınan cevap aşağıdaki gibi ise veya zaman aşımı gibi bir hata alıyorsanız veyabaşka bir hata aldığınızda da aşağıdaki bağlantı adresinden ilk önce ssh bağlantı kurmayı test edin.

read: Connection reset by peer

  • Ssh ile ilgili makineye bağlantı gerçekleştirip gerçekleştiremediğinizi buradan kontrol edebilir ve ssh bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz.
  • Monte edilen disk, dosya, dizin veya makineyi yerel bilgisayarımızdan kaldırmak, çıkarmak(unmount) için ise aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli olacaktır.


ercanyuzuk@ercan:~$ fusermount -u /home/ercanyuzuk/remoteMountedDir


Yorumlar